Po sklepu Vlade RS se učenci od 1. do 3. razreda v torek, 26. 1. 2021, vračajo v šole. Na šoli bomo poskrbeli, da se bodo učenci vrnili v varno okolje, hkrati pa se bomo potrudili, da bo vrnitev v rutino šolskega dela postopna. Poleg skrbi za zdravo okolje in preprečevanje možnosti okužbe bomo veliko pozornost namenili počutju otrok in gibanju.

Zahvaljujemo se vam za vso podporo in pomembno delo, ki ste ga s svojimi otroki opravili v času izobraževanja na daljavo. Za podporo in razumevanje vas prosimo tudi ob povratku otrok v šolo. Resnično se veselimo ponovnega snidenja z vašimi otroki z željo, da šolskih klopi do konca šolskega leta ne zapustimo več.

V šoli se bomo z upoštevanjem priporočil NIJZ trudili zagotoviti varno in zdravo okolje za otroke. Naprošamo vas, da v največji možni meri upoštevate ukrepe ter ravnate samozaščitno do sebe in svojih bližnjih ter tako pripomorete k omejevanju širjenja virusa.

Nekaj splošnih navodil

 • Pouk oddelka bo potekal v matični učilnici. Učencev ne bomo delili v manjše skupine, bomo pa poskrbeli, da ne bo prihajalo do mešanja učencev iz različnih oddelkov.
 • Prosimo vas, da presodite, če vaš otrok potrebuje vključitev v jutranje varstvo in podaljšano bivanje oz. čim bolj realno presodite o času, ko bo otrok vključen v ta dva programa. Izvedba obeh programov v ločenih “mehurčkih” predstavlja za šolo velik kadrovski izziv.
 • Vsak oddelek bo imel svojo skupino OPB.
 • Učenci v šolske prostore vstopajo (z izjemo prvošolcev v času od 6.30 do 7.30) in izstopajo sami (kot je že bilo v jesenskem času).
 • Učenci si pred vhodom v šolo razkužijo roke.
 • V šolo prihajajo samo zdravi učenci: če ima otrok enega ali več naštetih simptomov oz. znakov, ostane doma:
  • povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
 • Učilnice bomo večkrat na dan intenzivno zračili. Učenci naj bodo zato ustrezno oblečeni, ker bo v učilnici občasno nekoliko hladneje.
 • Zaščitne maske:
  • Učencem med poukom ni potrebno uporabljati mask, je pa zelo priporočeno, da se jih uporablja med gibanjem po šoli.

Prvi dan šole

 • Učenci 1. razreda:
  • V šolo učenci vstopajo skozi glavni vhod in se v copate preobujejo v garderobi.
  • Od 6.30 dalje bo organizirano jutranje varstvo.
  • S seboj prinesejo vse učne pripomočke in copate.
  • Učenci 1. b začnejo v torek pouk ob 7.30 z angleščino.
 • Učenci 2. razreda:
  • Učenci v šolo vstopajo skozi stranski vhod (vrtec) in se v copate preobujejo pred razredom.
  • Od 7.30 dalje bo organizirano varstvo.
  • S seboj prinesejo učne pripomočke po torkovem urniku.
 • Učenci 3. razreda.
  • V šolo učenci vstopajo skozi vhod pri zobni ambulanti in se tam preobujejo v copate.
  • V šolo pridejo pravočasno, to je ob 8.25.
  • Pouk bo potekal po torkovem urniku.

Interesnih dejavnosti (krožkov) do nadaljnjega ne bomo izvajali. Na šoli ne bo potekala nobena dejavnost, ki jo izvajajo naši zunanji sodelavci ali izvajalci.

Pogovorne ure za starše

 • Pogovorne ure bodo potekale praviloma preko videokonference ali pogovora po telefonu.
 • Za termin se dogovorite z učiteljem.

Prehrana

Od torka naprej velja režim prehranjevanja, kot je bil pred zaprtjem. V primeru sprememb (sprememba obrokov), to pisno sporočite v tajništvo šole.

Vodstvo šole

(Visited 372 times, 1 visits today)
Dostopnost