Spoštovani starši!

Kot ste obveščeni iz medijev, bo v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 pouk ponovno potekal na daljavo. V tem času šola organizira nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda.

Nujno varstvo se organizira za učence, katerih oba ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Zaposlitev staršev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Vse starše, ki so zaposleni v zgoraj navedenih poklicih, prosimo, da razrednikom čimprej sporočijo, če varstvo potrebujejo in nato čimprej dostavijo zahtevano potrdilo delodajalca. 

ŠOLSKA PREHRANA

Šola za učence, ki bodo vključeni v nujno varstvo, zagotovi šolsko prehrano. 

Vsi starši lahko za čas šolanja na daljavo naročite šolsko kosilo oz. več šolskih kosil za prevzem. Naročila se zbirajo v tajništvu šole (tajnistvo@osss.si, 01/7812830, 031707990). Za učence, ki imajo subvencionirano kosilo, šola zagotavlja topel obrok, o čemer smo večino staršev že obvestili. 

Ostala navodila glede izvajanja pouka na daljavo bodo prejeli učenci v šoli in tekom dela na daljavo preko MS Teams.

Vodstvo šole

(Visited 172 times, 1 visits today)
Dostopnost