Namen projekta Varno v vrtec in šolo je spodbujati učence k razmišljanju o varnosti v prometu in o varnosti na poti v šolo. Učenci 1. a razreda podaljšanega bivanja so vključeni v omenjeni projekt že od jeseni.

V jesenskem delu projekta so se učenci slikovno individualno izražali. Predstavili so prometni režim v okolici svoje šole, prikazali varne poti in opozorili na morebitne nevarnosti. Sodelovali so tudi v anketnem vprašalniku o prometu v okolici šole.

V spomladanskem delu pa so učenci sodelovali v kreativnem natečaju Prometna varnost v okolici šolskih in otroških igrišč. Skupinsko so oblikovali idejo in jo nato uresničili na dveh plakatih. S slikanjem so ustvarjalno prikazali naša šolska igrišča in okolico šole, kjer ni manjkalo zanimivih in izvirnih opozoril – piktogramov z aktualno covid vsebino. 

Avtorica članka: Mentorica projekta Damjana Strgar

Fotografije: Damjana Strgar

(Visited 491 times, 1 visits today)
Dostopnost