Karierna orientacija

Povezave na podstrani:
MOJA IZBIRA
ŠTIPENDIJE
SEZNAM SREDNJIH ŠOL
ROKOVNIK ALI ČASOVNIK
TOČKOVNIK

Slovenski šolski sistem

Šolski sistem v Sloveniji je razdeljen v tri sklope izobraževanja, primarno, sekundarno in terciarno. Primarno izobraževanje izvajajo javni in zasebni vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Sekundarno izobraževanje izvajajo gimnazije in srednje šole. Deli se na splošno, poklicno tehnično ter srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Tretji sklop izobraževanja, terciarno izobraževanje, izvajajo tako javne kot zasebne ustanove. Sestavljeno je iz višješolskega strokovnega izobraževanja in visokošolskega izobraževanja. Višješolsko strokovno izobraževanje izvajajo višje strokovne šole, visokošolsko izobraževanje pa izvajajo fakultete, akademije in samostojni visokošolski zavodi. (Spletni vir: https://www.gov.si/teme/slovenski-solski-sistem-in-slovensko-ogrodje-kvalifikacij/, sneto dne: 20. 9. 2023.)

 

Srednješolsko izobraževanje 

Srednješolsko izobraževanje je prvi korak k izbiri poklicne poti. Dijaki z njim pridobijo dragoceno znanje in izkušnje za vstop na trg dela ali nadaljnje izobraževanje na univerzitetnih študijskih programih oziroma študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Srednješolsko izobrazbo si posamezniki lahko izberejo sami glede na svoje veščine, zanimanje in poklicne cilje. Pri izbiri ustrezne šole in programa jim je v pomoč spletni portal Moja izbira. 

Srednješolsko izobraževanje delimo na:

  • splošno,
  • poklicno ter
  • strokovno.

Splošno srednje izobraževanje izvajajo splošne in strokovne gimnazije. Nižje in srednje poklicno izobraževanje ter strokovno izobraževanje izvajajo poklicne in strokovne šole, praktično usposabljanje z delom pa šole izvajajo skupaj z delodajalci. (Spletni vir: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/srednjesolsko-izobrazevanje/, sneto dne: 20. 9. 2023.)

 

Potek karierne orientacije v šolskem letu 2023/24

Potek karierne orientacije za devetošolce

Potek karierne orientacije za osmošolce

Pripravila: Špela Hribar, šolska svetovalna delavka. 

V življenju je najpomembnejša
izbira poklica,
a prav ta je največkrat plod naključja.

BLAISE PASCAL, MATEMATIK

Razmišljanja devetošolcev o karieri: Ko bom imel(a) svoje podjetje …

Sara: … se bom ukvarjala z možnostjo učenja tudi preko spleta, tako da bi imeli vsi možnost učenja ne glede na to, ali bi imeli denar in šole v bližini.
Neja:se bom ukvarjala z zdravljenjem živali, jim pomagala in odprla bi lastno kliniko za male živali.
Klemen: se bom ukvarjal s pravom.
Sara:se bom ukvarjala z nudenjem psihoterapevtske pomoči, s svojim znanjem bi rada pomaga drugim.
Manca:se bom ukvarjala z ponudbo in proizvodnjo bioloških zdravil ter cepiv.

Goslač potrga precej strun,
preden postane mojster.

NEMŠKI PREGOVOR

Devet let je dolgo obdobje in v tem času ste se naučili veliko stvari, ki jih boste znali in uporabljali vse življenje (branje, pisanje, risanje in računanje). Vaše znanje pri matematiki in slovenščini ste gradili vseh devet let. Naučili ste se osnov sporazumevanja v vsaj enem tujem jeziku. Spoznali ste osnove glavnih naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih ved ter glavnih umetniških področij. Zrasli ste in dozoreli v “male odrasle”. Razvijali ste se telesno, duševno in duhovno.

Kam naprej?

Izberite si poklic,
ki ga boste opravljali s srcem
in nikoli v življenju
vam ne bo treba delati.

KONFUCIJ, FILOZOF

Pred vami je težka odločitev Kam naprej? Odločite se preudarno in odgovorno, pri tem pa morate poslušati svoje srce.

  • Odločate se, kaj si želite vsaj približno početi v službi 35-40 let in v teh letih boste eno tretjino vašega časa prebili v službi.
  • Izbira želenega poklica je pomembna, ker je od tega odvisno, kako se boste v službi počutili.
  • Ni slabih poklicev, vsak poklic je časten in je pomemben, da se v sodobnem svetu dobro počutimo.
  • Nekateri od vas imate šole dovolj in želite čim prej v službo, drugi pa bi radi še malo kopičili znanje o svetu in boste natančno izbiro poklica preložili na kasnejši čas, čeprav že slutite, kam vas vleče.

Kakorkoli se odločite – vsi imate prav. Pomislite, kako dolgočasen bi bil svet, če bi vsi hodili po istih poteh in bi nas zanimale iste stvari.

Do sreče ne vodi
nobena bližnjica.

BEVERLY SILLS, SOPRANISTKA

Zanimive povezave in prenosi:

(Visited 616 times, 1 visits today)
Dostopnost