Postopek usmerjanja

Kot pri zdravstvenih težavah je prav, da tudi pri učnih težavah poiščemo pomoč strokovnjakov, ki so usposobljeni, da otrokom in staršem svetujejo in pomagajo pri premagovanju:

  • učnih težav na področju govora, jezika, branja, pisanja, računanja ali učenja nasploh;
  • težav zaradi počasnejšega usvajanja znanja pomnjenja (za učenje porabi preveč časa),
  • težav z vzdrževanjem in usmerjanjem pozornosti (pri učenju ni zbran, je nemiren, težko sledi nalogi),
  • vedenjsko-čustvenih težav (neprimernega, nemirnega ali impulzivnega vedenja, strahu, tesnobe);
  • težav s socializacijo (prilagajanje na novo okolje, vključitev v skupino sovrstnikov …);

Dodatna obravnava pri strokovnjakih izven šole in usmerjanje je namenjeno le otrokom z najtežjimi oblikami učnih težav, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja poleg dobre poučevalne prakse potrebujejo še intenzivnejše prilagoditve ter dodatne oblike učne pomoči in podpore.

Več o samem postopku usmerjanja najdete na šolskih spletnih straneh in straneh Zavoda RS za šolstvo.

Prenesi zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja

(Visited 208 times, 1 visits today)
Dostopnost