Na seji sveta staršev, ki je potekala 27. 9. 2017, je prišla pobuda, da se o prihajanju v šolo, ki je zapisano v 6. členu Pravil šolskega reda, še enkrat obvesti starše, kdaj otroci prihajajo v šolo.

Otroci naj v šolo prihajajo pravočasno, to je od 5 do 10 minut pred začetkom pouka. Učenci, ki so vezani na prevoz in drugi učenci, imajo možnost koriščenja varstva vozačev od 7.30 do 8.20 v jedilnici. Otroci, ki ne želijo v varstvo vozačev, ostanejo na šolskem igrišču do 8.25. Glede na slabe vremenske razmere in po učiteljevi presoji lahko učenci iz igrišča v garderobe vstopijo že ob 8.20. Zaradi zagotavljanja varnosti v šolske prostore prihajajo učenci sami, brez spremstva staršev. Izjema so učenci prvih razredov, ki jih starši pospremijo do garderob, nato pa do učilnice.

 

Pavlina Antolič in Luka Štrubelj

(Visited 9 times, 1 visits today)
Dostopnost