Na seji sveta staršev, ki je potekala 27. 9. 2017, je prišla pobuda, da se o prihajanju v šolo, ki je zapisano v 6. členu Pravil šolskega reda, še enkrat obvesti starše, kdaj otroci prihajajo v šolo.

Otroci naj v šolo prihajajo pravočasno, to je od 5 do 10 minut pred začetkom pouka. Učenci, ki so vezani na prevoz in drugi učenci, imajo možnost koriščenja varstva vozačev od 7.30 do 8.20 v jedilnici. Otroci, ki ne želijo v varstvo vozačev, ostanejo na šolskem igrišču do 8.25. Glede na slabe vremenske razmere in po učiteljevi presoji lahko učenci iz igrišča v garderobe vstopijo že ob 8.20. Zaradi zagotavljanja varnosti v šolske prostore prihajajo učenci sami, brez spremstva staršev. Izjema so učenci prvih razredov, ki jih starši pospremijo do garderob, nato pa do učilnice.

 

Pavlina Antolič in Luka Štrubelj

(Visited 25 times, 1 visits today)
Dostopnost