Pomoč v stiski

Na šoli smo ti vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. Vsi učenci se lahko obrnete na razrednika, posameznega učitelja, svetovalno službo.

TOM TELEFON – pokliči nas na: 116 111
vsak dan med 12. in 20. uro

Tom telefon je namenjen otrokom in mladostnikom. V stiski lahko anonimno pokličeš strokovnjake, ki so ti na voljo v svetovalnici Tom telefona. Dosegljivi so tudi preko spleta na naslovu:

https://www.e-tom.si/stopi-v-stik

Svetovalnica za psihološko pomoč Posvet
tel: 031 704 707 in 031 778 772
vsak delovnik med 8. in 18. uro

Program svetovalnice ponuja individualno ali skupinsko obravnavo posameznikom, parom in družinam, ki doživljajo čustvene stiske, ki jih sami ne obvladujejo in potrebujejo strokovno pomoč. Zaradi ukrepov v času epidemije svetovanje izvajajo tudi po telefonu ali videoklicu.

Dosegljivi so tudi preko spleta na naslovu:

http://www.posvet.org/

Terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo lahko pokličete na: 01 600 93 26
vsak dan od 16. do 20. ure

Osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na telefonskih številkah ali preko spleta na naslovu:

https://www.skzp.si/

Društvo Zaupni telefon Samarijan – pokliči: 166 123
vsak dan 24 ur na dan – stiska ne pozna meja

Za vse odrasle v duševni stiski društvo ponuja brezplačni razbremenilni telefonski pogovor tudi v času epidemije.

http://www.telefon-samarijan.si/

V primeru nasilja

Se lahko obrnete na društvi:

  • Društvo SOS tel: 031 699 333 od 9h – 15h
    društvo-sos@drustvo-sos.si
  • Društvo za nenasilno komunikacijo od 8h770 1
    031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP)

Na nacionalnem nivoju je bil za pomoč v stiski pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči. Najdete jih lahko na spletni strani:

https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne

Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ. Med njimi posebej izpostavljamo:

enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski: 080 51 00,
ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Dodatna pomoč je prav tako dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo:
– Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
– Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri,

kontakte in delovni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.

Pripravila: dr. Franci Šimnic in Petra Hribar Horzelenberg

(Visited 362 times, 1 visits today)
Dostopnost