Prevozi

VOZNI RED OŠ ŠMARJE – SAP

Učenci OŠ Šmarje – Sap se v šolo vozijo z redno linijo primestnega prometa 3G in s posbej urejnimi šolskimi prevozi z minibusi ali kombiji. Za vstop na minubus ali kombi učenci ne potrebujejo vozovnice, za vstop na 3G pa potrebujejo urbano, ki jo uredijo v tajništvu šole.

 

POSEBNO POPZORILO!

Izvajalec šolskih prevozov opozarja tudi na problematiko prepolnega minibusa na postajališčih: Tlake 1,2 (na minibus tam vstopi 20-22 otrok) in Trije križi. Minibus zato vozi 2x drugo vožnjo.

Na občini predvidevajo, da otroci, ki so upravičeni do 3G vozovnic, le-teh ne koristijo, saj se vsi očitno raje vozijo z minibusom, zato prihaja do prezasedenosti.

Občina Grosuplje Klavdija Mehle

(Visited 1.565 times, 1 visits today)
Dostopnost