Točkovnik

Omejitve v preteklih letih.

Seštej svoje točke:

KAKO IZRAČUNAMO TOČKE

  7. razred 8. razred 9. razred
OŠ – predmeti točke točke točke
slovenščina * * *
matematika * * *
tuji jezik * * *
likovna umetnost * * *
glasbena umetnost * * *
geografija * * *
zgodovina * * *
držav. vzg. in etika * *  
fizika   * *
kemija   * *
biologija   * *
naravoslovje *    
tehnika in tehnologija * *  
šport * * *
VSOTA točk v posameznem razredu      
SKUPAJ (vpiši v zadnje okence)      

(Visited 1.414 times, 1 visits today)
Dostopnost