Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba se vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli ter nudi pomoč in svetovanje učencem, staršem in učiteljem.

V primeru učnih težav, osebnih težav ali drugih stik se lahko učenci in starši obrnete na šolsko svetovalno delavko.

Kontakt:

Prva triada in vpis bodočih prvošolcev: Petra Hribar Horzelenberg: petra.hribarhorzelenberg(at)osss.si 040/515-087

Druga in tretja triada: Špela Hribar: spela.hribar(at)osss.si 01/7812-835

Prepisi: Ana Srebrnič: ana.srebrnic(at)osss.si

Izvajalci DSP:                 ,

– psihologinja:

Špela Hribar:

spela.hribar(at)osss.si

– spec. pedagog:

dr. Franci Šimnic:

franci.simnic(at)osss.si

– pedagogi:

Petra Hribar Horzelenberg:

petra.hribarhorzelenberg(at)osss.si

 

Ana Srebrnič:

ana.srebrnic(at)osss.si

 

Marjeta Bobnar:

marjeta.bobnar(at)osss.si

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto pomoči in sodelovanja na šoli, kjer se mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo učencem s ciljem, da se zagotovi optimalne pogoje za njihovo napredovanje v razvoju in učenju. Njeno delo zato temelji na:

  • posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri prehodih otrok med šolanjem in pri prehodih učencev v srednjo šolo,
  • upoštevanju splošnih značilnostih razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter ugotavljanju in upoštevanju njihovih posebnosti,
  • ugotavljanju in upoštevanju ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo učenci
  • ugotavljanju značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja in dela v šoli oz. vzgojno-izobraževalnega dela z učenci.

Deluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

UČENJE IN POUČEVANJE

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja.

Kako naj se učim?

ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z dnevnim potekom vsakdanjega življenja in dela v šoli, z “dnevnim režimom” šole in v tej zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko.

TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši o splošnih značilnostih telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega razvoja in o posebnostih v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) ter socialnem razvoju učencev.

ŠOLANJE

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami (vrtci, drugimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje idr.) o vprašanjih v zvezi s šolanjem.

POKLICNA ORIENTACIJA

Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti.

Kje dobim informacije v zvezi s srednjimi šolami?

UPORABNE POVEZAVE:

Vpis v 1. r.
Vpis v srednje šole

(Visited 640 times, 4 visits today)
 
 
 
Dostopnost