Pozornost in koncentracija

V šoli je pozornost ključno področje, daj je izobraževanje usmerjeno v učenje, učenje pa poteka preko ideje osredotočanja: ,,Tukaj bodi pozoren.” Pozornost usmerja duševne procese. Dobra pozornost otroku omogoči boljše poslušanje in razumevanje, zmožnost sledenja, učenje in še mnogo drugih stvari. Pozornost in koncentracija sta besedi, ki jih v vsakdanjem življenju pogosto uporabljamo, vendar se njuna pomena razlikujeta.

POZORNOST je sposobnost osredotočanja in učinkovitega obdelovanja ustreznih informacij. Skupaj z delovnim spominom (sposobnostjo, da uspešno zadržimo informacijo, ki je ustrezna za izvršitev tekoče naloge) je ena izmed ključnih kognitivnih sposobnosti na načrtovanje in izvedbo ciljno usmerjenega vedenja.

KONCENTRACIJA pa je sposobnost, da določeni stvari namenimo pozornost, kljub temu, da se okrog nas dogaja še veliko drugih stvari. To pomeni, da našo pozornost nadzorujemo. Koncentracija je pridobljena sposobnost in se je moramo naučiti. Z ustrezno in redno vajo se sposobnost koncentracije nenehno izboljšuje.

Človek ne more hkrati zaznavati vseh stvari, ki ga obdajajo, zato se omeji samo na nekatere. Te postanejo v zavesti jasnejše, medtem, ko druge “potemnijo”. (Pečjak, Musek, 1997) Med procesom sledenja pouku, učenja in izkazovanja znanja imajo pomembno vlogo različni vidiki pozornosti:

  • Usmerjena pozornost ali koncentracija je sposobnost, da v množici dražljajev prepoznamo ključnega in se nanj osredotočimo (npr. učiteljeva razlaga nas bolj zanima kot klepet s sošolcem).
  • Selektivna pozornost je sposobnost izločanja pomembnega od nepomembnega, pozornost posvetimo enemu dražljaju ali dejavnosti in pri tem izločimo ostale nepomembne dražljaje (npr. beremo knjigo in pri tem izključimo ves hrup v okolici).
  • Koncentracija je hkratno delovanje usmerjene in selektivne pozornosti v množici dražljajev prepoznamo ključnega, se nanj osredotočimo in pri tem izločimo druge nepomembne dejavnike (npr. med učiteljevo razlago preslišimo hihitanje sošolca).
  • Deljena pozornost omogoča hkratno opravljanje več opravil (npr. poslušamo in zapisujemo hkrati).
  • Vzdrževana pozornost je sposobnost vzdrževanja ustreznega nivoja pozornosti v določenem časovnem obdobju (npr. do konca opravljene naloge ali do konca šolske ure).

Pripravil: dr. Franci Šimnic

Vaje za izboljšanje pozornosti:

Viri:
– Musek, J. in Pečjak, V. (1997). Psihologija. Ljubljana: Educy.
– Vilar, J. Pečelin, J. idr. (2018). POZOR, koncentrat: zbirka vaj za razvijanje pozornosti in koncentracije.

(Visited 5.301 times, 1 visits today)
Dostopnost