V okviru projekta Erasmus+ sva se učiteljici Maja Mav  in Mateja Pogorelc v mesecu aprilu udeležili izobraževanja z naslovom Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools, ki je potekalo v Valenciji. Izobraževanja so se poleg naju udeležili še učitelji iz Nemčije, Italije in Poljske, vodil pa ga je Ioacopo Falciani, nadvse družaben in zabaven Italijan.

Prvi dan smo predstavili svojo državo, šolo in šolski sistem. Naš se še najbolj lahko primerja s poljskim – podobni so si tako osnovnošolski, srednješolski kot višješolski program. Presenečeni sva bili nad ugotovitvijo, da internet v šolskih prostorih ni nekaj samoumevnega. V Nemčiji in Italiji je pokritost z internetom odvisna od šole do šole, niti ni samoumevno, da je vseh učilnicah prenosni računalnik. Šole v Sloveniji so bistveno bolj opremljene z IKT, strokovne delavce pa se k uporabi le–te vzpodbuja.

Spoznali sva različne aplikacije in programe, s katerimi popestrimo učni proces. Poleg Kahoota, s katerim naši učenci zelo radi preverjajo svoje znanje, sva pobliže spoznali še aplikacije Quizizz, Learning Apps in Plickers. Spletne aplikacije lahko uporabimo kot del učne ure (uvoda motivacija, preverjanje znanja, utrjevanje) ali pa jo učenci uporabijo za samostojno učenje, tako da sami izdelujejo gradiva. Učno uro lahko pripravimo z različnimi moduli, tako da izdelamo križanko, iščemo pare, vstavljamo besede, se igramo kviz Milijonar. Učenci imajo učne ure, pri katerih uporabijo tablične računalnike ali mobilne telefone, zelo radi in so za delo tudi bolj motivirani. Ob reševanju nalog pa dobijo tudi takojšnjo povratno informacijo o svojem znanju.

V izobraževanju je uporaba videa v učilnici precej pogosta. Obstaja več koristi, ki jih video prinaša tako učencem kot učiteljem. Kakovosten videoposnetek lahko podkrepi učitelje pri spodbujanju kompetenc 4 K-jev (kreativnost, komunikacija, kritično razmišljanje in kolaboracija). Spoznali  sva, kako pomemben je kakovosten videoposnetek, ki ga bodisi uporabimo kot začetno motivacijo bodisi kot ključno metodo pri usvajanju nove vsebine. S pomočjo različnih prosto dostopnih spletnih orodij sva se naučili izdelati izobraževalne videoposnetke, ki vključujejo ne le interaktivne naloge, pač pa tudi interaktivne slike, katere lahko učenci naredijo tudi sami in tako sodelujejo pri nastanku videa.

Prosti čas sva izkoristili za raziskovanje tega čudovitega obalnega mesta. Najino prevozno sredstvo te dni je bilo kar mestno kolo, s katerim sva mesto prekolesarili po dolgem in počez. Navdušeni sva bili nad samim centrom mesta, obdanem z izsušeno rečno strugo, ki so jo preuredili v park s številnimi  vrtovi, znamenitostmi, sprehajalnimi potmi in mostovi. Poleg mestne tržnice, zgodovinskih stolpov, Torres de Serranos in Torres de Quard ter Lonje de Seda, sva bili najbolj očarani nad Mestom umetnosti in znanosti, edinstvenim kompleksom, posvečenim kulturi, znanosti, umetnosti in naravi. 

Prispevku prilagava še dnevnik mobilnosti:  Dnevnik mobilnosti_Valencija.docx

Besedilo in fotografije: Mateja Pogorelc in Maja Mav

(Visited 125 times, 1 visits today)
Dostopnost