V letošnjem šolskem letu je bil eden izmed prioritetnih ciljev tudi krepitev učenčevih kompetenc. Preko projekta »IZZIV LETA« smo želeli učence usmeriti k iskanju njihovih močnih področij in izkazovanju določenih spretnosti, veščin in znanj s področja, ki jih zanima, in jih pridobijo (praviloma) izven pouka.

Cilj projekta je bil, da je učenec učitelju – mentorju izkazal osvojeno veščino, znanje, spretnost in osvojil naziv, ki jim ga podeli učitelj – mentor za določeno področje.

Nazivi so se podeljevali stopenjsko. Za osvojitev naziva, so morali učenci opraviti pet stopenj (nalog). Za dosego končnega cilja so se tako potegovali skozi celotno šolsko leto.

Nekaj uspešnih kreacij in spretnosti si lahko ogledate na fotografijah v razstavi na prostem.

Lep pozdrav,

koordinatorici projekta Špela Hribar in Petra Hribar Horzelenberg.

(Visited 118 times, 1 visits today)
Dostopnost