Članek pripravila: učiteljica Vesna Groznik

Z učenci šestih razredov smo neuporabna oblačila predelali v uporabne izdelke. Naredili smo učne pripomočke za naravoslovje in sicer  živalsko in rastlinsko celico ter poljubne dekorativne izdelke iz tekstila. Izdelke so učenci naredili popolnoma sami ter jih tudi sami v avli šole postavili na ogled drugim učencem.

Dejavnost smo izvedli  v okviru pouka gospodinjstva, tema varovanje okolja, ravnanje z odpadki; ravnanje z odpadnimi tekstilijami.

Gre za dober primer medpredmetnega povezovanja znanja, učenci so ob izdelovanju izdelkov iz tekstila zelo dobro osvojili vse znanje naravoslovnih vsebin, zgradba rastlinske in živalske celice za nikogar ni več problem. Znanje so usvojili ob sproščeni  dejavnosti, ki je potekala ob sproščujoči glasbi. Sodelovali so vsi; tako fantje kot dekleta in se naučili še spretnosti šivanja ter okrepili medsebojno sodelovanje.

Članek pripravila: učiteljica Vesna Groznik

(Visited 81 times, 1 visits today)
Dostopnost