Napolnimo šolsko torbo učencem, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. V kolikor želite pomagati pri nakupu delovnega zvezka oziroma šolskih potrebščin svojo pripravljenost izrazite šolski svetovalni delavki Špeli Hribar. Pokličete jo lahko na telefon 01 78 12 835 ali ji pošljete elektronsko sporočilo na spela.hribar@osss.si. Tabela s šiframi posameznih učencev je priložena vabilu. Podatke v tabeli bomo dnevno osveževali. 

Do konca junija 31. 6. 2022 sporočite svojo namero, potrebščine in delovne zvezke pa lahko prinesete na šolo do 1. 9. 2022. Predaja za starše otrok, ki sodelujejo v akciji, bo potekala med 29. 8. in 2. 9. 2022. 

Lepo pozdravljeni!

Špela Hribar. 

ZELENO označeno že imamo!

Šifra učencaDelovni zvezekCena v evrih
4.SPRINT 3, učbenik              MODRIJAN16,70
 SPRINT 3, delovni zvezek  MODRIJAN13,60
 A. Smrdu: SVET KEMIJE 8 OD ATOMA DO MOLEKULE, delovni zvezek              JUTRO12,90
 K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, samostojni delovni zvezek za geografijo v 8. razredu MODRIJAN12,80
 D. Slukan, J. Virtič: OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI, delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet IZOTECH18,00
5.T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 delov ROKUS – KLETT17,90
 SPRINT 2, učbenik MODRIJAN16,00
 SPRINT 2, delovni zvezek v 7. razredu13,00
 I. Devetak et al.: NARAVOSLOVJE 7, interaktivni učni komplet za naravoslovje v 7. razredu ROKUS – KLETT14,90
 J. Senegačnik, B. Drobnjak: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu MODRIJAN12,80
7.SPRINT 3, učbenik              MODRIJAN16,70
 SPRINT 3, delovni zvezek MODRIJAN13,60
8.T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 delov ROKUS – KLETT17,90
 D. Pešaković, A. Šafhalter: PRAVA TEHNIKA 7, delovni listi s praktičnim gradivom ROKUS – KLETT19,20
 SPRINT 2, učbenik MODRIJAN16,00
 SPRINT 2, delovni zvezek v 7. razredu13,00
 I. Devetak et al.: NARAVOSLOVJE 7, interaktivni učni komplet za naravoslovje v 7. razredu ROKUS – KLETT14,90
 J. Senegačnik, B. Drobnjak: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu MODRIJAN12,90
9.T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 delov ROKUS-KLETT19,90
 D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 9. razredu osnovne šole ROKUS-KLETT14,90
 D. Goodey, N. Goodey, M. Levy: MESSAGES 4, NEW EDITION, učbenik za angleščino ROKUS-KLETT16,50
 D. Goodey, N. Goodey, M. Levy: MESSAGES 4, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino ROKUS – KLETT14,90
 J. Senegačnik, M.Otič: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, samostojni delovni zvezek za geografijo v 9. razredu MODRIJAN12,80
 S. Jamšek: FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek z e-gradivom DZS12,90
 A. Smrdu. SVET KEMIJE 9 OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, delovni zvezek JUTRO12,90
10.T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 delov ROKUS-KLETT19,90
 D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 9. razredu osnovne šole ROKUS-KLETT14,90
 D. Goodey, N. Goodey, M. Levy: MESSAGES 4, NEW EDITION, učbenik za angleščino ROKUS-KLETT16,50
 D. Goodey, N. Goodey, M. Levy: MESSAGES 4, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino ROKUS – KLETT14,90
 J. Senegačnik, M.Otič: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, samostojni delovni zvezek za geografijo v 9. razredu MODRIJAN12,80
 S. Jamšek: FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek z e-gradivom DZS12,90
 A. Smrdu. SVET KEMIJE 9 OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, delovni zvezek JUTRO12,90
11.. Kapko, S. Čadež, A. G. Jonke: RADOVEDNIH PET 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela ROKUS-KLETT16,00
 M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, delovni zvezek za matematiko, 2 dela DZS18,20
 Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje IZOTECH13,00
 Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 2, učbenik za angleščino MKT21,00
 Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek za angleščino16,00
12.T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 delov ROKUS – KLETT17,90
 D. Pešaković, A. Šafhalter: PRAVA TEHNIKA 7, delovni listi s praktičnim gradivom ROKUS – KLETT19,20
 SPRINT 2, učbenik MODRIJAN16,00
 SPRINT 2, delovni zvezek v 7. razredu13,00
 I. Devetak et al.: NARAVOSLOVJE 7, interaktivni učni komplet za naravoslovje v 7. razredu ROKUS – KLETT14,90
 J. Senegačnik, B. Drobnjak: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, samostojni delovni zvezek za geografijo v 7. razredu MODRIJAN12,80
14.T. Končan, V. Modrec, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 del              ROKUS-KLETT19,90
 D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu osnovne šole ROKUS-KLETT19,40
 SPRINT 3, učbenik              MODRIJAN16,70
 SPRINT 3, delovni zvezek MODRIJAN13,60
 S. Jamšek: FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek z e-gradivom DZS12,90
 A. Smrdu: SVET KEMIJE 8 OD ATOMA DO MOLEKULE, delovni zvezek              JUTRO12,90
 K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, samostojni delovni zvezek za geografijo v 8. razredu MODRIJAN12,80
15.D. Kapko, S. Čadež, A. G. Jonke: RADOVEDNIH PET 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela ROKUS-KLETT16,00
 M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, delovni zvezek za matematiko, 2 dela DZS18,20
 Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje IZOTECH13,00
 Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 2, učbenik za angleščino MKT21,00
 Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek za angleščino MKT16,00
16.M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, samostojni delovni zvezek za matematiko, 3 deli, prenova 2022 ROKUS-KLETT18,50
 D. Kobal Černe: PRAVA TEHNIKA 6, delovni listi s praktičnim gradivom ROKUS-KLETT19,20
 SPRINT 1, učbenik s kodo za dostop do e-oblike za angleščino v 6. razredu MODRIJAN16,00
 SPRINT 1, delovni zvezek za avdio CD-jem za angleščino v 6. razredu MODRIJAN13,00
 I. Devetak et al.: NARAVOSLOVJE 6, interaktivni učni komplet za naravoslovje v 6. razredu ROKUS-KLETT14,90
 J. Senegačnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, samostojni delovni zvezek za 6. razred MODRIJAN12,90
17.T. Končan, V. Modrec, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 del              ROKUS-KLETT19,90
 D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu osnovne šole ROKUS-KLETT19,40
 SPRINT 3, učbenik              MODRIJAN16,70
 SPRINT 3, delovni zvezek MODRIJAN13,60
 S. Jamšek: FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek z e-gradivom DZS12,90
 A. Smrdu: SVET KEMIJE 8 OD ATOMA DO MOLEKULE, delovni zvezek              JUTRO12,90
 K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, samostojni delovni zvezek za geografijo v 8. razredu MODRIJAN12,80
18.M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, samostojni delovni zvezek za matematiko, 3 deli, prenova 2022 ROKUS-KLETT18,50
 D. Kobal Černe: PRAVA TEHNIKA 6, delovni listi s praktičnim gradivom ROKUS-KLETT19,20
 SPRINT 1, učbenik s kodo za dostop do e-oblike za angleščino v 6. razredu MODRIJAN16,00
 SPRINT 1, delovni zvezek za avdio CD-jem za angleščino v 6. razredu MODRIJAN13,00
 I. Devetak et al.: NARAVOSLOVJE 6, interaktivni učni komplet za naravoslovje v 6. razredu ROKUS-KLETT14,90
 J. Senegačnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, samostojni delovni zvezek za 6. razred MODRIJAN12,80
19.D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 2 dela ROKUS-KLETT14,00
 M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo za dostop do spletnih vsebin, 4 deli DZS23,70
 Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje IZOTECH13,00
 Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino MKT21,00
 Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za angleščino MKT16,00
ŠIFRAPOTREBŠČINECENA
20.Likovne potrebščine črn tuš, flomastri, škarje 4 čopiči (ploščat št. 8 in 16 ter okrogla št. 6 in št. 9), barvni plastelin, oglje, malo tekoče lepilo v stiku UHU, 2 svinčnika HB, 0,5 l lepila Mekol, Das masa 250g, velika šablonaokvirno 25,00
 Zvezki, mape navadna beležka mali format s črtami, trda mapa z elastiko, (priporočeni zvezki: Tako tako, Lili in Bine) SLOVENŠČINA: zvezek A4 latajn II-3 črte (leva in desna polovica latajn)  MATEMATIKA: zvezek A4 1 cm karo SPOZNAVANJE OKOLJA: zvezek A4 latajn II-3 črte (leva in desna latajn)  GLASBENA UMETNOST: lahko zvezek iz 1. razreda oz. zvezek B5 brezčrtni  ANGLEŠČINA: zvezek A4 latajn II-3 črte (leva in desna latajn) latajn = črtasti z vmesno črtookvirno 18,00
21.Likovne potrebščine črn tuš, flomastri, škarje 4 čopiči (ploščat št. 8 in 16 ter okrogla št. 6 in št. 9), barvni plastelin, oglje, malo tekoče lepilo v stiku UHU, 2 svinčnika HB, 0,5 l lepila Mekol, Das masa 250g, velika šablonaokvirno 25,00
 Zvezki, mape navadna beležka mali format s črtami, trda mapa z elastiko, (priporočeni zvezki: Tako tako, Lili in Bine) SLOVENŠČINA: zvezek A4 latajn II-3 črte (leva in desna polovica latajn)  MATEMATIKA: zvezek A4 1 cm karo SPOZNAVANJE OKOLJA: zvezek A4 latajn II-3 črte (leva in desna latajn)  GLASBENA UMETNOST: lahko zvezek iz 1. razreda oz. zvezek B5 brezčrtni  ANGLEŠČINA: zvezek A4 latajn II-3 črte (leva in desna latajn) latajn = črtasti z vmesno črtookvirno 18,00
22.    Likovne potrebščine Tempera barvice (12 barv in velika bela tempera), čopiči (3): ploščat št. 16 ter okrogla št. 6 in št. 9, voščenke, flumastri, kolaž papir, malo Mekol lepilo, Das masa 500g, 20 risalnih listovokvirno 20,00
 Pisalni pribor 2 svinčnika HB, barvice, velika šablona, lepilo, škarje, velika šablonaokvirno 8,00
 Zvezki, mape 2 velika (A4) črtasta zvezka (SPO in TJA) 2 velika (A4) črtasta zvezka (z medvrsticami na obeh straneh.) 2 velika (A4) karo zvezka (veliki karo – 1 cm), Mapa s trdimi platnicami A4okvirno 8,00
23.Likovne potrebščine Tempera barvice (12 barv in velika bela tempera), čopiči (3): ploščat št. 16 ter okrogla št. 6 in št. 9, voščenke, flumastri, kolaž papir, malo Mekol lepilo, Das masa 500g, 20 risalnih listovokvirno 20,00
 Pisalni pribor 2 svinčnika HB, barvice, velika šablona, lepilo, velika šablonaokvirno 8,00
 Zvezki, mape 2 velika (A4) črtasta zvezka (SPO in TJA) 2 velika (A4) črtasta zvezka (z medvrsticami na obeh straneh.) 2 velika (A4) karo zvezka (veliki karo – 1 cm), Mapa s trdimi platnicami A4okvirno 8,00
24.Likovne potrebščine črn tuš, flomastri, škarje 4 čopiči (ploščat št. 8 in 16 ter okrogla št. 6 in št. 9), barvni plastelin, oglje, malo tekoče lepilo v stiku UHU, 2 svinčnika HB, 0,5 l lepila Mekol, Das masa 250g, velika šablonaokvirno 25,00
 Zvezki, mape navadna beležka mali format s črtami, trda mapa z elastiko, (priporočeni zvezki: Tako tako, Lili in Bine) SLOVENŠČINA: zvezek A4 latajn II-3 črte (leva in desna polovica latajn)  MATEMATIKA: zvezek A4 1 cm karo SPOZNAVANJE OKOLJA: zvezek A4 latajn II-3 črte (leva in desna latajn)  GLASBENA UMETNOST: lahko zvezek iz 1. razreda oz. zvezek B5 brezčrtni  ANGLEŠČINA: zvezek A4 latajn II-3 črte (leva in desna latajn) latajn = črtasti z vmesno črtookvirno 18,00
25.Likovne potrebščine Tempera barvice (12 barv in velika bela tempera), čopiči (3): ploščat št. 16 ter okrogla št. 6 in št. 9, voščenke, flumastri, kolaž papir, malo Mekol lepilo, Das masa 500g, 20 risalnih listovokvirno 20,00
 Pisalni pribor 2 svinčnika HB, barvice, velika šablona, lepilo, velika šablonaokvirno 8,00
 Zvezki, mape 2 velika (A4) črtasta zvezka (SPO in TJA) 2 velika (A4) črtasta zvezka (z medvrsticami na obeh straneh.) 2 velika (A4) karo zvezka (veliki karo – 1 cm), Mapa s trdimi platnicami A4okvirno 8,00
26.Likovne potrebščine Tempera barvice (12 barv in velika bela tempera), čopiči (3): ploščat št. 16 ter okrogla št. 6 in št. 9, voščenke, flumastri, kolaž papir, malo Mekol lepilo, Das masa 500g, 20 risalnih listovokvirno 20,00
 Pisalni pribor 2 svinčnika HB, barvice, velika šablona, lepilo, velika šablonaokvirno 8,00
 Zvezki, mape 2 velika (A4) črtasta zvezka (SPO in TJA) 2 velika (A4) črtasta zvezka (z medvrsticami na obeh straneh.) 2 velika (A4) karo zvezka (veliki karo – 1 cm), Mapa s trdimi platnicami A4okvirno 8,00
27.Likovne potrebščine Tempera barvice (12 barv in velika bela tempera), čopiči (3): ploščat št. 16 ter okrogla št. 6 in št. 9, voščenke, flumastri, kolaž papir, malo Mekol lepilo, Das masa 500g, 20 risalnih listov, kolaž papirOkvirno 20,00
 Pisalni pribor 2 svinčnika HB, barvice, velika šablona, lepilo, škarjeOkvirno 8,00
 Zvezki in mape 2 velika (A4) črtasta zvezka (SPO in TJA) 2 velika (A4) črtasta zvezka (z medvrsticami na obeh straneh.) 2 velika (A4) karo zvezka (veliki karo – 1 cm), Mapa s trdimi platnicami A4Okvirno 8,00

(Visited 200 times, 1 visits today)
Dostopnost