Projekt Napolnimo šolsko torbo

Projekt Napolnimo šolsko torbo

Napolnimo šolsko torbo učencem, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. V kolikor želite pomagati pri nakupu delovnega zvezka oziroma šolskih potrebščin svojo pripravljenost izrazite šolski svetovalni delavki Špeli Hribar. Pokličete jo lahko na...
Seznam učnih gradiv za šolsko  leto 2022/2023

Vpis v srednje šole

Spremljanje stanja prijav v srednjih šolah za vpis v šolsko leto 2022/23: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/. Učenci lahko do 25. 4. 2022 (do 14. ure) prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oziroma program. Prenos poteka elektronsko.  Vse obrazce...
Dostopnost