Učenci, ki so bili 23. 6. 2023 odsotni, lahko spričevala po predhodnem dogovoru prevzamejo v tajništvu šole skladno s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole

od 26. do 28. junija 2023 in od 21. do 25. avgusta 2023

med 8.00 in 11.00 ter 12.00 in 14.00.

Spričevala lahko v navedenih dneh v tajništvu šole prevzamejo tudi otrokovi starši, izjemoma druge osebe s pisnim pooblastilom staršev ali skrbnikov otroka.

(Visited 125 times, 1 visits today)
Dostopnost