Spoštovani starši devetošolcev!

V ponedeljek, 25. 5. 2020, se bo pričel pouk v šolskih klopeh za učence 9. razreda.  O vstopu so se učenci že pogovorili z razredniki, saj pouk ne bo potekal enako kot pred zaprtjem šol. Organizacija pouka bo spremenjena, potekala bo v skladu z navodili, ki smo jih prejeli od odgovornih institucij. Glavne spremembe so:

  • Pouk bo potekal v manjših skupinah, v katerih bo do 15 učencev.
  • Higiena bo izjemno poostrena (umivanje rok, razkuževanje miz …).
  • V šolo bodo smeli vstopati le učenci in učitelji.
  • Starši boste morali pred vstopom otroka v šolo podpisati izjavo o zdravstvenem stanju otroka (v prilogi). V šolo smejo le zdravi otroci, ki v zadnjih 14 dneh niso kazali znakov obolenja in so tudi v splošnem zdravi. Zdravstvena stroka je pripravila seznam zdravstvenih omejitev za otroke, ki velja tudi za druge osebe, s katerimi otrok živi v istem gospodinjstvu (v prilogi). Otrokom z zdravstvenim omejitvam se vrnitev v šolo odsvetuje.

V priponki so zapisana higienska določila in hišni red, ki veljajo v času izvajanja pouka v šoli in se vežejo na devetošolce. Določila veljajo do 25. 5. 2020 dalje. Prosimo, da jih preberete skupaj z otrokom ter da jih upoštevate.

Nujne informacije za vstop v šolo so:

  • Starši morate podpisati Izjavo, da je otrok zdrav (jutri po e-pošti ali v ponedeljek učitelju v roke). Izjavo boste lahko izpolnili tudi pri dežurnemu učitelju.
  • Starši otroka predate dežurnemu učitelju oz. otrok lahko v šolo vstopi na za razred določenem vhodu (9. razred – pri požarnih stopnicah, s parkirišča)

Za druge informacije smo vam na voljo preko e-pošte.

Za upoštevanje zapisanih ukrepov se vam vnaprej zahvaljujemo.

 

Lep pozdrav,

vodstvo šole

 

Priloga:

  1. Izjava in seznam zdravstvenih omejitev: Izjava in zdravstvene omejitve
  2. Hišni red 9: Povzetek HR – 9. razred
(Visited 20 times, 1 visits today)
Dostopnost