Učne težave

Za učinkovitejše prepoznavanje in načrtovanje pomoči posameznemu učencu z učnimi težavami to zelo heterogeno skupino težav delimo na nekaj podskupin, ki pa jih med seboj zaradi pogostih kombinacij težav in interakcijskih vplivov ni mogoče ostro ločevati. Te podskupine so:

• lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave;
• učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti;
• učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja;
• učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti;
• učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije;
• čustveno pogojene težave pri učenju;
• učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti; • učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti.

Vir: Magajna, Kavkler idr. (2008). Koncept dela UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI. Ljubljana: ZRSŠ.

(Visited 36 times, 1 visits today)
 
 
 
Dostopnost