O šoli

Šolstvo v kraju Šmarje – Sap ima stoletno tradicijo, a je OŠ Šmarje – Sap ena najmlajših v Sloveniji.

Prva omemba šolstva namreč sega v leto 1504, ko je t. i. župnijsko šolo ustanovil župnik Mihael Sterleker. Poučevanje je bilo dokaj skromno. Ponujeno je bilo elementarno izobraževanje in pisanje v latinščini.

Tem začetkom sledi obdobje, ko o šolstvu ni zapisov, a je zagotovo, da so poučevali posamezni učitelji vse do uvedbe terezijanske šolske reforme v letu 1774.

Po šolski reformi se začne tudi v Šmarju – Sapu ponovno oblikovati šolstvo. Pouk v šmarski šoli naj bi se začel leta 1782. V naslednjih letih obstoj šole potrjuje več pisnih virov. Poučevali so branje, pisanje in računanje. V začetku 19. stoletja pa so se zavzemali celo za ustanovitev dekliške šole.

Tudi v času Ilirskih provinc (1809–1813) je bila šola živa, a so bile razmere slabe, zato nov zagon šolstvu predstavlja uvedba t. i. nedeljskih šol (1815).

Prvo šolsko poslopje je kraj dobil leta 1828 (pred tem je pouk potekal v župnijski prostorih in kaplaniji (Turenčku)). Stavba je imela en samo učilnico.

Z letom 1857 se je v šmarski šoli uvedel dnevnik šolskega dela. V tem času je pouk obiskovalo okoli 80 otrok.

Leta 1869 je v Šmarju – Sapu nastala ljudska šola. V začetku 80. let se je pouk preselil v novo poslopje, kjer je bilo stanovanje za učitelja, 2 učilnici in kabinet za učila. Zaradi prostorske stiske so objekt v 90. letih dvignili za eno nadstropje in s tem pridobili eno učilnico. Šola je tako postala razširjena v trirazrednico.

Stara, prvotno pritlična šola (1).

 

Prelomen je začetek 20. stoletja, ko število učencev upade zaradi odpiranja novih šol v Grosupljem in Škofljici.

Novo šolsko stavbo kraj dobi leta 1939, a nikoli ne zaživi kot šola, saj sledi druga svetovna vojna, poslopje pa se skoraj v celoti poruši, a to šolstva ne prežene.

Stanje po vojni je bilo nezavidljivo, zato julija 1954 položijo temelje nove šole, a se gradnja konča šele leta 1959, ko v šolo vstopijo učenci popolne osemletke.

Šola v š. l. 1974/75 (2).

 

Z odlokom je s šolskim letom 1964/65 šola postala podružnična osemletna šola Osnovne šole Grosuplje.

Z leti je postajal šolski objekt vedno bolj dotrajan, prostorska stiska pa vedno večja, zato 4. junija 1985 začnejo z obnovitvenimi deli in vzporedno z gradnjo telovadnice.

Šola s telovadnico (3).

 

Od leta 1994 do 1996 je šolski prostor ponovno gradbišče. Po končani gradnji ima šola 12 novih učilnic, jedilnico, veliko avlo in kabinete za predmetni pouk.

Prvi poskus ponovne osamosvojitve v šolskem letu 1996/97 je spodletel z obrazložitvijo, da ima šola en oddelek premalo.

Šola z dvema krakoma na severni strani (4).

 

Nastopilo je novo tisočletje, ki šmarsko šolo zaznamuje s tremi večjimi dogodki.

V šolskem letu 2003/04 je bila uvedena devetletka.

Ker je število otrok neprestano naraščalo, se je ponovno pokazala prostorska stiska, zato je bilo šolo potrebno dograditi. V letu 2013 se je začelo s tretjo fazo dograditve; tokrat nad obstoječo telovadnico. Šola je pridobila 4 učilnice in malo telovadnico.

Šola po zadnji dozidavi (5).

 

Najpomembnejši pa je zagotovo dogodek iz leta 2017, ko je Občina Grosuplje sprejela odlok o ustanovitvi samostojne Osnovne šole Šmarje – Sap.

1. septembra 2017 je šola zakorakala na samostojni poti. Trenutno jo obiskuje približno 400 otrok v 19 oddelkih.

 

Pripravil: Aleksander Gube

Prirejeno po:

* Šmarska knjiga: jubilejna monografija ob 500-letnici šolstva v Šmarju (2007), str. 163-248.

* Mnogo si doživela, mati (1990), str. 66-73.

Viri fotografij:

* Šmarska knjiga: jubilejna monografija ob 500-letnici šolstva v Šmarju, str. 214 (Rok Zrnec, 2006) - (1).

* Šolska kronika - (2), (3), (4) in (5).

 

 

(Visited 2.741 times, 1 visits today)
Dostopnost