Prevozi

VOZNI RED OŠ ŠMARJE – SAP

Učenci OŠ Šmarje – Sap se v šolo vozijo z redno linijo primestnega prometa 3G in s posbej urejnimi šolskimi prevozi z minibusi ali kombiji. Za vstop na minubus ali kombi učenci ne potrebujejo vozovnice, za vstop na 3G pa potrebujejo urbano, ki jo uredijo v tajništvu šole.

V š.l. 2021/22 vozni red minibusa in kombija ostaja nespremenjen (glej spodaj). 

VSI OTROCI VOZAČI MORAJO NUJNO NOSITI ZAŠČITNO MASKO. V primeru da zaščitne maske ne bodo imeli, jih šoferji ne bodo spustili na vozilo.

POSEBNO POPZORILO!

Izvajalec šolskih prevozov opozarja tudi na problematiko prepolnega minibusa na postajališčih: Tlake 1,2 (na minibus tam vstopi 20-22 otrok) in Trije križi. Minibus zato vozi 2x drugo vožnjo.

Na občini predvidevajo, da otroci, ki so upravičeni do 3G vozovnic, le-teh ne koristijo, saj se vsi očitno raje vozijo z minibusom, zato prihaja do prezasedenosti.

Občina Grosuplje Klavdija Mehle

(Visited 683 times, 1 visits today)
Dostopnost