Občina Grosuplje obvešča, da bo učencem in dijakom s stalnim bivališčem v Občini Grosuplje, ki se zaradi zaostrenih epidemioloških razmer izobražujejo na daljavo, zagotovljen brezplačni topli obrok v skladu s kriteriji navedenimi v nadaljevanju.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 €; to je 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oz. 2. razred državne štipendije.

Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Prijave na brezplačni topli obrok se zbirajo na posameznih šolah, ki jih učenci  in dijaki obiskujejo, kjer se preveri upravičenost do brezplačnega obroka.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo, in s prijavo privolijo, da šole in Občina Grosuplje njihove osebne podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Prijava za učence OŠ Šmarje – Sap

Teefon: 01 78 12 830

SMS: 031 707 990

Elektronska pošta: darinka.zupancic@guest.arnes.si

Način prevzema: Učenci, dijaki oz. njihovi starši brezplačni topli obrok prevzamejo na OŠ Šmarje – Sap, in sicer pri vhodu s parkirišča za šolo.

Naslov: OŠ Šmarje – Sap, Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje – Sap

Razdelilni čas: od 12.00 do 13.30

Vodstvo šole

(Visited 206 times, 1 visits today)
Dostopnost