Spoštovani!

Tudi v letošnjem šolskem letu vas vabimo, da z akcijo »Napolnimo šolsko torbo« skupaj priskrbimo delovne zvezke za učence naše šole, ki izhajajo iz družin s težjo socialno-ekonomsko situacijo.

Če vam finančne možnosti dopuščajo, lahko kupite delovni zvezek oziroma šolske potrebščine za določenega učenca iz priloženega seznama.

V začetku seznama so učenci označeni s šifro ter delovni zvezki, ki jih potrebujejo v prihodnjem šolskem letu s pripadajočo ceno. Šolske potrebščine (npr. pisala, geotrikotnik, šestilo, lepilo, škarje …) lahko pridodate po lastni izbiri. (ŠIFRE OD 1-15)

Za mlajše učence so zapisane le šolske potrebščine, saj delovne zvezke dobijo vsi učenci v šoli. V kolikor bi želeli pomagati pri nakupu sporočite kateri sklop potrebščin (npr. likovni material, zvezke ali pisalni pribor) boste učencu pod določeno šifro priskrbeli. (ŠIFRE OD 16-22)

Donatorji se zavežete za nakup tako, da svojo namero preko elektronske pošte (spela.hribar@osss.si) ali telefona (01/78-12-835) do 10. 6. 2021 sporočite svetovalni delavki Špeli Hribar

Predaja delovnih zvezkov in učnih pripomočkov bo potekala med 19. ter 27. 8. 2021 oziroma po dogovoru s šolsko svetovalko. 

Lepo vas pozdravljamo.

Kolektiv Osnovne šole Šmarje – Sap

(Visited 296 times, 1 visits today)
Dostopnost