Učenci 1. a razreda PB so bili v letošnjem šolskem letu vključeni v projekt Trajnostna mobilnost. Cilj projekta je  spreminjati potovalne navade učencev in njihovih staršev na trajnosten način. To pomeni, da učenci prihajajo v šolo peš, s skirojem, kolesom, z javnim prevoznim sredstvom ali z avtomobilom na način, da se v njem pripelje več oseb hkrati. 

Zmanjšana uporaba osebnih avtomobilov pripomore k zmanjšanju prometa ter izpustov škodljivih plinov v zrak, ugodna posledica pa je čistejši zrak in bolj zdravo okolje za nas in naš planet. Posledica aktivnega načina mobilnosti je zagotovo dobro počutje, razvijanje zdravih navad in zadostitev otrokovih dnevnih gibalnih potreb. 

Učenci so v dnevnik aktivnosti »Gremo peš s kokoško Rozi« določen čas pridno beležili vsakodnevne trajnostne prihode v šolo, vanj risali ali slikali alternativne načine prihajanja v šolo in prijetne dogodivščine na sami poti. Ugotavljali in izmišljali so si kraje, mesta, dežele, kamor bi se lahko odpravili brez avtomobila. Pri tem jih je ves čas spodbujala kokoška Rozi in njene igralne karte ter manjša nagrada. Spodbujali so jih tudi starši, saj so se trudili in omogočili otrokom vsaj kratek čas prihajati v šolo na trajnosten način. Prav tako so jim bili v pomoč pri izpolnjevanju dnevnika. 

Poleg že omenjenih dejavnosti smo izvedli še kar nekaj aktivnosti v povezavi s prometom. Ogledali smo si lokalne varne in nevarne poti ter mesta v okolici šole, opazovali vsakodnevni promet, se urili v varnem prečkanju ceste na prehodu za pešce, sestavili razrezanki avtobusa in vlaka ter ju razstavili, risali in slikali promet v okolici šole, spremljali razredni plakat in plakat trajnostnih prihodov vseh sodelujočih v projektu v šolski avli. 

Učenci si želijo spreminjati svoje potovalne navade, odrasli pa jim moramo biti pri tem dober zgled. Naj bo prihod v šolo in odhod domov pogosto trajnosten. 

Avtorica članka in fotografij: Damjana Strgar

(Visited 144 times, 1 visits today)
Dostopnost